อบจ.กระบี่ รับสมัคร ผู้ช่วยครู จำนวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา

วันที่ 28 เมษยายน 2559     เข้าชม 158     โดย ครูอินโฟ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา

โดยรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา มีวิชาเอกดังต่อไปนี้

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

2. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา

3. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

4. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

5. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

6. วิชาเอกประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

8. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

9. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

10. วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

11. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

12. วิชาเอกศิลปศึกษา หรือทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

13. วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

14. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

15. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียด วิธีการสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ วัน-เวลาในการเปิดรับสมัคร   26 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

(สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ)