กรมกำลังพลทหารบกเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

วันที่ 09 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 160     โดย ครูอินโฟ

กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) พนักงานราชการเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.  ตําแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) 

จํานวน 12 อัตรา (ชาย 6 ,หญิง 6) ทั้งนี้

ในกรณีที่กลุ่มผู้สมัครชายมีคะแนนผลการสอบไม่ถึง 70% จะโอนโควตาให้กับกลุ่มผู้สมัครหญิง/ กรณี กลุ่มผู้สมัครหญิงมีคะแนนผลการสอบไม่ถึง 70% จะโอนโควตาให้กับกลุ่มผู้สมัครชาย ทั้งนี้ หากยอดผู้มีคะแนนผลการสอบผ่านเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ

2. ตําแหน่ง พลขับ (อัตรา สิบเอก) จํานวน 2 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. เป็นทหารกองหนุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์/ เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน ที่เปิดรับสมัครวันแรก)

3. สำหรับตำแหน่ง พลขับ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทางบก

 

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร