สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา

วันที่ 09 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 172     โดย ครูอินโฟ

สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้

-ครุศาสตร์บัณฑิต

-การศึกษาบัณฑิต

-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

-บุคคลที่เป็นลูกจ้างของ สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัคร กศน. ดังกล่าวด้วย

 

2.ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้

-ครุศาสตร์บัณฑิต

-การศึกษาบัณฑิต

-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

-บุคคลที่เป็นลูกจ้างของ สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัคร กศน. ดังกล่าวด้วย

 

3.ตำแหน่ง บรรณารักษ์

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

 

4.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

5.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. กทม.) ที่อยู่ 161/10 ถ.อรุณอัมรินทร์ 15 (ซอยวัดพระยาทำ) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-866-2830-33 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ