โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 290     โดย ครูอินโฟ

โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2559 โทร. 087-9240597, 081-1950860

กำหนดการคัดเลือกการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ขั้นตอนการรับสมัคร

1 ประกาศรับสมัคร 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2 รับสมัคร 4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

4 สอบสัมภาษณ์ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2559

5 ประกาศผลการคัดเลือก 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

..........................................

โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

โทร. 0-2597-8195

นางกิตติยา ดอกคำ

โทร. 087-924-0595

นางสาวรวงทอง ใจแสวง

โทร.081-195-0860