โรงเรียนวาปีปทุม มหาสารคาม รับครูเทคนิคประจำห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559     เข้าชม 275     โดย ครูอินโฟ

โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รับครูเทคนิคประจำห้องเรียนพิเศษ วิชาเอก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวช้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2559 สอบ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดูที่เว็ปไซต์ โรงเรียนวาปีปทุม หรือ สอบถาม ครูแอ็ด 0819651260