การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี ประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 274     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นางสาวบัวไข ม่วงมนตรี

สถาบัน : หนองโพนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3