สวยงามอย่างไทย นศ.อาชีวมหาสารคามแต่งผ้าไทยสร้อยดอกหมากทั้งวิทยาลัย

วันที่ 06 มิถุนายน 2559     เข้าชม 172     โดย ครูอินโฟ

 

    จังหวัดมหาสารคาม มีประวัติการทอผ้าใช้กันในหมู่บ้านมีมาตั้งแต่โบราณกาล แต่การทอผ้าด้วยมือตามแบบดั้งเดิมนั้น ก็เกือบจะสูญหายไปโดยสิ้นเชิง หากไม่ได้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

     

       อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าพื้นเมืองเกือบทุกประเภทอย่างแท้จริง ทรงเป็นผู้นำในการใช้สอยผ้าพื้นเมืองของไทย ในชีวิตประจำวัน และในงานพระราชพิธีต่างๆ ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ลวดลายที่ชาวบ้านได้สืบทอดกันมาแต่โบราณนั้น ก็ได้ทรงเก็บตัวอย่างไว้ เพื่ออนุรักษ์ และเพื่อศึกษา สืบทอด

       ในขณะเดียวกันจังหวัดมหาสารคามยังมีกลุ่มแม่บ้านแต่ละตำบล แต่ละอำเภอซึ่งได้ยึดอาชีพทอผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้ข้าราชการได้มีการใส่ชุดพื้นเมืองในทุกวันพุธ และมีการให้อนุรักษ์ใส่ผ้าพื้นเมือง เพื่อช่วยให้กลุ่มแม่บ้านได้มีรายได้เข้าครัวเรือนหรือเข้าชุมชน

       การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยนั้น จะคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ชูสโลแกนสวมใส่สบาย ประหยัดพลังงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน นับเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น มีหลากหลายลวดลายและรูปแบบตามกระบวนการวิธีที่ถักทอขึ้น แสดงความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชุมชน

      

       ดังนั้น จังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนชาวไทย แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอย่างแพร่หลาย โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐให้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการในวัน ใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้แก่กลุ่มชาวบ้าน ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก มีต้นกำเนิดแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอกุดรัง

       วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเอง ได้รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ กระทั่งปัจจุบันที่จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมให้สวมใส่ผ้าลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัด มานานกว่า20ปี จึงมีการออกแบบมาให้นักศึกษา สวมใส่เป็นรูปแบบเดียวกัน สร้างสีสันความสวยงาม

     

       ทำให้เห็นคุณค่าของผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมานาน ซึ่งมีนักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวช1-2 มีนักศึกษารวมกว่า 2,000 คน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้มีมีนโยบายในการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองมากว่า 20 ปีแล้ว

       โดยให้สวมใส่มาเรียนทุกวันศุกร์ กระทั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนปัจจุบันคือนายชคชัย เดชอมรธัญ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่ลายโบราณและเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม

       นายสุคณธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษานุ่งกระโปรงผ้าไทยพื้นเมือง ผ้าลายสร้อยดอกหมากที่นำมาตัดเย็บนี้ สั่งจากกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง มีทั้งแบบผ้าทอและผ้าพิมพ์ลาย โดยเน้นสีดั้งเดิมคือสีน้ำตาล ออกแบบให้เป็นผ้าซิ่นหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า สำหรับนักศึกษาหญิง

       ส่วนนักศึกษาชายจะออกแบบโดยตัดเป็นเสื้อสีน้ำเงินและนำผ้าลายสร้อยดอกหมากมาตกแต่งลวดลาย เป็นการสร้างสีสัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาน อีกทั้งยังได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกต่อหนึ่งด้วย

       ด้านนางสาวจุฑาทิพย์ คลังพระศรี นักศึกษาวิทยาลัยแผนกการบัญชีอาชีวศึกษามหาสารคาม ปวช. เปิดเผยว่า หลังจากที่วิทยาลัยอาศึกษาได้มีการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยลายสร้อยดอกหมากนั้น ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้ใส่ผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวมหาสารคาม ที่บรรพบุรุษได้ทอขึ้นมาด้วยความปราณีต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชองชาวบ้าน ที่มีมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย

       ไม่เคยคิดว่าการใส่ผ้าไหมแล้วทำให้ดูแก่กลับภูมิใจที่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมหาสารคาม และอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมกันใส่ชุดพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย 

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000056512