ม.พะเยา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวง ในโอกาสมหามงคลเสด็จครองราชย์ครบ 70 ปี

วันที่ 10 มิถุนายน 2559     เข้าชม 140     โดย ครูอินโฟ

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกรวยถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้างาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ที่โถงกลางอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ที่มา มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news/167960