‘กว้าง’ยันสภามกธ.อนุมัติรับป.โท2.5พันคน ท้าปิดมหา’ลัยถ้าพบขายปริญญา

วันที่ 13 มิถุนายน 2559     เข้าชม 138     โดย ครูอินโฟ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายกว้าง รอบคอบ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มกธ. จำนวน 2,500 คน ไม่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคณะกรรมการคุรุสภาเนื่องจาก มกธ. รับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบแค่ 500 คน ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่มีการเยียวยานักศึกษาอย่างแน่นอนนั้น ว่า มหาวิทยาลัยยืนยันว่า ดำเนินการตามกติกาของศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกขั้นตอน มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง และจำนวนอาจารย์ ต่อนักศึกษา ครบตามที่สกอ. กำหนด ส่วนที่มีการรับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้งให้สกอ.รับทราบนั้น มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาดังกล่าวจำนวน 2,500 คนจริง เพราะคนต้องการที่จะเรียนระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงทำเรื่องเสนอขอเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาต่อสภามกธ. ที่มี พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เป็นนายกสภาฯ ซึ่งสภาฯ ก็อนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ เพราะเป็นอำนาจของสภาฯ

 

“ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทจำนวนมาก และการรับนักศึกษาเกินจำนวนที่เสนอขออนุมัติหลักสูตรจากสกอ. ก็ไม่ใช่แค่มกธ. เท่านั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็รับเกินเกือบทุกแห่ง โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ซึ่งเปิดสอนในสาขานี้จำนวนมาก ซึ่งผมเองมองว่าเป็นเรื่องดี เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาเรียน ก็อยู่ในวัยทำงาน เป็นครู เป็นอาจารย์ ที่มีเป้าหมายอยากสอบเป็นผู้บริหารในอนาคต หรือบางคนก็มาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ และรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้คนพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงถือว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อยากให้คนมาเรียนต่อปริญญาโทมากที่สุด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้คุรุสภาทราบเป็นระยะ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ที่ผ่านมามีนักศึกษาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบ้าง แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกังวลกับเรื่องนี้มากนัก” นายกว้าง กล่าวและว่า ส่วนที่พล.อ.ดาว์พงษ์ ตั้งข้อสงสัยว่า มกธ.เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งอย่างถูกต้อง โดยหลังจากที่สกอ. ไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยก็ดำเนินการปิดหมดทุกศูนย์ และจัดรถตู้รับส่งนักศึกษาที่อยู่ไกล เพื่อมาเรียนในที่ตั้งอย่างถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามกธ. มีการซื้อขายปริญญานั้น ยืนยันว่าไม่มีเด็ดขาด เป็นไปไม่ได้ ถ้ามีก็มาปิดมหาวิทยาลัยได้เลย อีกทั้งตนเองก็เคยทำงานอยู่ในศธ. เป็นอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา ถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น ตนก็คงไม่เอาด้วยแน่นอน

 

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ปัญหาการรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งต่อสกอ. มีจริง แต่ไม่ได้มีทุกแห่ง มีประมาณ 10 แห่งที่คุรุสภาอยู่ระหว่างตรวจสอบ และรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการศธ. หมดแล้ว ไม่อยากให้ไปเหมารวมทั้งหมด ซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามหาวิทยาลัยมีเจตนารับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้งให้สกอ.รับทราบหรือไม่ มหาวิทยาลัยก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง เช่น แจ้งรับ 30 คน แต่รับสมัครเกินไป 50 คน เผื่อไว้ว่าอาจมีคนสอบเข้าไม่ได้ แต่เมื่อสอบแล้ว กลับสอบได้ครบทั้ง 50 คน เป็นต้น โดยวันที่ 16 มิถุนายนนี้ รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้เชิญคุรุสภา และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือเพื่อหามาตรการในการแก้ปัญหามหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมีมาตลอด แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเมื่อตนมาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ก็ต้องดำเนินการไม่ปล่อยไว้เด็ดขาด

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news/171804