ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ณ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

วันที่ 26 เมษยายน 2559     เข้าชม 296     โดย ครูอินโฟ

โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบการศึกกษาชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 6 เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ในปีการศึกษา 2016/2017