ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทย-ออสเตรีย

วันที่ 21 มิถุนายน 2559     เข้าชม 245     โดย ครูอินโฟ

         ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2559(ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐออสเตรีย และได้จัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรียมาโดยตลอด

        สำหรับปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้สมัครเพื่อขอรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียเป็นระยะเวลา 1 เดือน

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/e0lqya   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559