มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 22 เมษยายน 2559     เข้าชม 161     โดย ครูอินโฟ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ 

 

***เป็นทุนให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน (เรียนฟรีไม่ต้องหนีทุน)***

 

 

International Programs

Master of Science (M.Sc), Master of Philosophy (M.Phil), Doctor of Philosophy (Ph.D)

 

- Energy Technology

 

- Environmental Technology

 

Master of Science (M.Sc), Master of Engineering (M.Eng)

 

- Energy Technology and Management

 

- Environmental Technology and Management

 

ทุนการศึกษา

 

1.ทุนเต็มจำนวน มีค่าใช้จ่ายรายเดือนตั้งแต่ 8,000-13,000 บ. พร้อมงบไปทำวิจัยต่างประเทศ

2.ทุนบางส่วน ครอบคลุมค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าหน่วยกิต

ทุนอุดหนุนวิจัย

 

นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้

 

PhD 290,000 บาท

 

MPhil 175,000 บาท

 

MEng & MSc (Technology & Management) 75,000-135,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

รับสมัครผู้จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 31 พฤศภาคม 2559 รีบสมัครด่วน!!!

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ฝ่ายการศึกษา JGSEE

 

โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115, 4121, 02-470-8338 (ในเวลาราชการ)

 

www.jgsee.kmutt.ac.th 

E-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th