ทุนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)

วันที่ 22 เมษยายน 2559     เข้าชม 163     โดย ครูอินโฟ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)

รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อรับทุนการศึกษาของบริษัทฯ ระดับปริญญา ตรี - โท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ประจําปี 2559 

 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.aerothai.co.th/thai/anou_file/14540524169448.pdf